People look at a vase with flowers or a landscape,

and they see a vase with flowers or a landscape.

When I look at these 'things',

I see abstract forms and colors in continual change.

And the longer I look,

a meaning emerges.

 

 

 

Mensen kijken naar een vaas met bloemen of naar een landschap,

en ze zien een vaas met bloemen of een landschap.

Wanneer ik naar die 'dingen' kijk,

zie ik abstracte vormen en kleuren in voortdurende verandering.

En hoe langer ik kijk,

hoe meer een betekenis te voorschijn komt.